NACKA

Nacka klarar klimatförändringar bra

Nacka kan i framtiden kan få ett varmare klimat och mer regn. Speciellt fler tillfällen mer extrem nederbörd. Det visar en kommunens så kallade hållbarhetsbokslut.

Nacka har sett över hur känslig kommunen är för skador som kan orsakas av den förväntade klimatförändringen i framtiden. Nacka kan i framtiden kan få ett varmare klimat och mer regn. Speciellt fler tillfällen mer extrem nederbörd. Det ökar risken för översvämningar på vägar och i ledningsnät. Det varmare vädret gör också att värmekostnaderna blir lägre och att växtsäsongen blir längre.

På längre sikt kan eventuellt en stigande havsnivå ställa till problem vid kusten enligt bokslutet. Men eftersom att Nacka inte har några större vattendrag som kan svämma över kommer kommunen förmodligen klara sig bättre än andra kommuner i landet.

Kommunen har också ökat på arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, främst koldioxid från utsläpp av fossila bränslen. Exempel på det är satsningar på samordnade transporter av varor och miljöbilar i kommunen. Man har också tittat på hur på man kan använda energi bättre i kommunens fastigheter.

Nacka kommun har också börjat titta på hur kommunen ska minska sårbarheten både för den successiva väderförändringen och enstaka extrema väderhändelser som översvämningar. Det arbetet ska vara klart under 2008.