Stora skillnader i stockholmares boyta

Det är stora skillnader i hur stor boyta stockholmare har i olika stadsdelar. I området Oscars kyrka på Östermalm har exempelvis varje invånare nästan dubbelt så stor yta som de som bor i Tensta.
Det framgår av beräkningar som Radio Stockholm gjort med hjälp av statistik från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor. I området Oscars kyrka har invånarna i genomsnitt 1,7 rum per person. I Tensta har invånarna i genomsnitt 0,9 rum per person. I Stockholm som helhet är genomsnittet 1,36 rum per invånare.