STOCKHOLM

Landstinget satsar på vård och miljö

Idag presenterade alliansen i Stockholms läns landsting sina riktlinjer för nästa års budget. Bland annat ska vårdinrättningar lockas att arbeta mer miljömässigt.

- Vi fördubblar ersättningen till miljöarbetet ho de som bedriver vård. Ett krav är att vara miljöcertifierad, ett annat är att utbilda personal när det gäller läkemedels miljöpåverkan, säger Gustaf Andersson, centerpartiets gruppledare, och landstingsråd ansvarig för miljöfrågor.

Trots pågående vårdstrejk så menar landstingets allianspolitiker att ekonomin med en budget på 60 miljarder kronor för 2009 ser stabil ut.

Inför nästa år utlovas bland annat sänkt skatt med 10 öre, att det inte blir någon prishöjning på SL:s 30-dagarskort och fler miljöbussar på Stockholms gator.

Sjukvården i hemmet ska bli mer avancerad. Svårt sjuka personer ska till exempel kunna få blodtransfusioner hemma i sin egen säng. Systemet med vårdvalet kommer att spridas till flera områden som förlossningsvården.

Katarina Elmsäter, moderat finanslandstingsråd förklarar:

- Om ett sjukhus inte kan garantera vård så löser de det åt mig. Jag har en garanti att få den vård jag vill, säger hon.

Är det inte som idag där den som inte får plats på en förlossningsavdelning får åka till en annan?

- Med en vårdgaranti så har också verksamheterna bättre förutsättningar för att kunna planera och dimensionera sin verksamhet för att kunna ta emot sina patienter.

Cathrin Reth
cathrin.reth@sr.se