Stockholm

Nya mångmiljarbyggen i Stockholm

Stockholms stad har idag beslutat att gå vidare med två byggprojekt i mångmiljardklassen. Det ena är utfyllanden av Värtapiren - och det andra är Danvikslösen på gränsen mellan Nacka och Stockholm. Men när det gäller Danvikslösen är fiansieringen ännu inte klar.

- Stockholm stad kan sätta av sina pengar som är drygt en miljard för att få de här bostäderna och den nya kollektivtrafiken. Sedan kostar det för landstinget närmare tre miljarder, och här ska staten via Banverket stå för hälften. Och de pengarna är inte klara än, säger Sten Nordin, moderat fiansnborgarråd i Stockholm.

Danvikslösen är ett palnerat handels- kontors- och kollektivtrafikcenter vid Danvikstull på gränsen mellan Nacka och Stockholm.

I arbete ingår tvärspårväg till Slussen och ny Värmdöled genom Henriksdalsberget. Det här ger även möjlighet att bygga 1 500 nya bostäder i Hammarbyhamnen, och kostanden ligger på knappt fem miljarder.

I Värtan ska piren byggas ut och ge utrymmen för hamn- och bostadsprojekt. Sprängstenen från Norra länken ska användas och pirens yta ska fördubblas.

Bygget kostar runt 2 miljarder men stadens tjänstemän är tveksamma om det går att få tillbaka pengarna.

- Vi hoppas få in de här pengarna genom att vi kan sälja mark till exempel när man bygger de här nya kontorsfastigheterna, säger Sten Nordin.

Det råder enighet över blockgränsen i frågan då även Socialdemokraterna stöder de två projekten.