Stockholm

Politiker mötte oroade Husbybor

Planerna på att bygga om och rusta upp flera bostadshus på Järvafältet i norra Stockholm har lett till oro hos många boende. Några är rädda att vissa hus kan komma att rivas helt.

Det första området att byggas om i det så kallade Järvalyftet är ett kvarter i Husby. På onsdagen kom det fram att ändringar gjorts i detaljplanen som är oroande, säger Arne Johansson i föreningen Nätverket Järvas framtid.

Men bara för att ändringar gjorts i detaljplanen behöver inte det betyda att några hus ska rivas, säger bostads- och integrationsborgarrådet i Stockholm, moderaten Joakim Larsson.

Han menar också att de boende i Husby fortfarande kan vara med och påverka planerna för det aktuella kvarteret i Husby i samrådsmöten.