Lågskattekommuner gick oftare back 2002

Lågskattekommuner som Vaxholm, Danderyd och Täby är kraftigt överrepresenterade bland de kommuner i landet som gick back ekonomiskt förra året. Det visar en studie av boksluten, skriver tidningen Kommunaktuellt.
Högskattekommunerna Bjurholm, Fagersta och Dorotea hade tidigare stora underskott men de har nu vänts till de största överskotten i landet, räknat per invånare. Vändningen beror inte enbart på statliga stöd och utjämningspengar. Dorotea har till exempel kapat bort cirka 40 tjänster, mer än 10 procent av kommunens arbetsstyrka. En studie av boksluten visar, enligt Kommunaktuellt, att fler kommuner med låg skattekraft men hög skattesats är på rätt väg för att reda upp sin ekonomi.