STOCKHOLM

"Sämre skola när 250 lärare tvingas gå"

Kvalitén i skolorna kommer att försämras när Stockholms stad nu gör sig av med 250 lärare. Det säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz.

Ungefär 250 lärare i kommen har fått besked att de är övertaliga. Sparkrav på skolorna uppges vara en bidragande orsak.

Eva-Lis Preisz tycker att neddragningarna rimmar dåligt med den borgerliga alliansens vallöften om ökad kvalitet i Stockholms skolor, men Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (fp) säger att övertaligheten bland lärare till största delen beror på att två skolor i Stockholms stängs. Ökad konkurrens från friskolor, färre elever, färre sjukskrivningar och färre pensionsavgångar än väntat uppges vara andra bidragande orsaker.