STOCKHOLM

Varannan student har utländsk bakgrund

Tre av högskolorna i Stockholms län har landets högsta andel studerande med utländsk bakgrund. Allra högst andel har Södertörns högskola i Huddinge, där nästan varannan student har utländsk bakgrund.

På Södertörns högskola i Huddinge hade 39 procent av de som började studera förra läsåret utländsk bakgrund. Det visar en sammanställning från Högskoleverket och SCB. Som tvåa och trea på listan kommer Karolinska institutet och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Även den högskola som har allra lägst andel studerande med utländsk bakgrund ligger i Stockholm. Det är Gymnastik- och idrottshögskolan där bara tre procent av nybörjarna hade utländsk bakgrund förra läsåret.