Skärgårdsöar blir naturreservat

Länsstyrelsen har beslutat att Nåttarö, Ålö och Rånö i Stockholms södra skärgård ska bli naturreservat.

Naturreservaten kommer att bli i första hand inriktade på friluftsliv och naturvård. Genom Skärgårdsstiftelsen och länsstyrelsen har det röjts, nya grillplatser har gjorts i ordning, skyltar satts upp och en folder om området har tryckts upp.

De flesta satsningarna har gjorts med tanke på att fysiskt funktionshindrade lättare ska kunna ta sig runt: Rullstolsramper har byggts, en del vägar och stigar har anpassats och det går att ta sig till samtliga tre öar med Waxholmsbolaget.

Skärgårdsstiftelsens vd Berndt Festin är nöjd med att Nåttarö, Ålö och Rånö nu skyddas för framtiden.

Enligt Ulf Birgersson, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Stockholms län, har alla tre öarna stora värden för friluftsliv och rekreation, från rika fågelkolonier och strandmiljöer till urgamla skogar och kulturhistoriskt intressanta miljöer.