Landstingsrevisorer avstyrker ansvarsfrihet

Landstingets revisorer anser inte att landstingsfullmäktige ska bevilja ansvarsfrihet för den tidigare borgerliga landstingsstyrelsen. Orsaken är de mångmiljardunderskott som uppstod under förra mandatperioden.
Förra året gick Stockholms läns landsting back 4,5 miljarder. Med anledning av det har revisorerna idag beslutat sig för att rekommendera landstingsfullmäktige att inte ge styrelsen ansvarsfrihet. De sex revisorerna var eniga trots att tre av dem är borgerliga. -Underskottet har mer än fördubblats och vi ser ingen som helst ekonomisk styrning från de ansvariga i den tidigare majoriteten, säger Kenneth Strömberg (s)ordförande i revisorsgruppen. Om den tidigare borgerliga landstingsstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller inte beslutas av landstingsfullmäktige den 8 april. Om landstingsstyrelsen inte beviljas ansvarsfrihet finns det möjlighet för två olika åtgärder i efterhand, säger jur doktor Olle Lundin vid Uppsala Universitet till Radio Stockholm. Dels kan landstingsstyrelsen tvingas avgå, vilket den redan gjort efter valet, dels kan styrelsen stämmas inför allmän domstol. Det skulle innebära att styrelseledamöterna krävs på skadestånd. Enligt Olle Lundin har en sådan process aldrig ägt rum. -Det är nog fullständigt osannolikt, det är ju en process som i praktiken inte gangar landstinget heller, säger han till Radio Stockholm.