Åtgärder föreslås för att minska våld mot räddningspersonal

Det förekommer att personal inom räddningstjänsten utsätts för hot och våld när de ska göra sitt jobb men ingen kan idag säga exakt hur stort problemet är.

Men en enkät i Stockholm visar att hälften av brandmännen någon gång utsatts för hot och att en femtedel någon gång utsatts för våld, skriver TT.

Brandmännens Riksförbund kräver nu att det upprättas ett centralt rapporteringssystem för att det ska bli lättare att kartlägga och förebygga hot och våld mot räddningspersonal.