Stockholm

Brister vid äldreboende på Kungsholmen enligt Länsstyrelsen

Länsstyrelsen kritiserar förhållandena vid S:t Eriks äldreboende i Stockholm. Kritiken riktas mot Kungsholmens stadsdelsnämnd. Enligt Länsstyrelsen har boende med särskilda behov ibland lämnats ensamma, det har varit stor brist på aktiviteter och vissa nätter har en anställd fått klara allt arbete själv.

Vid S:t Eriks äldreboende med totalt 30 lägenheter i Stockholm har personer som är dokumenterat oroliga eller har ett destruktivt beteende periodvis lämnats utan tillsyn. Det har också varit brist på aktiviteter och individuell hänsyn, konstaterar Länsstyrelsen efter ett oanmält besök den 26 februari.

Många äldre satt ensamma vid besöket, några satt och sov i sina rullstolar, andra var oroliga, vandrade omkring, ropade eller var mycket kontaktsökande. På en tv visades film från Indien med ljudet avstängt och på en annan tv visades endast programtablån.

Länsstyrelsen har framfört kritik till Kungsholmens stadsdelsnämnd och begärt att nämnden förklarar hur man ska lösa problemen.

I ett svar från tjänstemännen på Kungsholmen framgår nu att förbättringar gjorts bland annat kring bemanningen. Personalen har utökats, rutiner och arbetssätt håller på att förbättras. Den 22 maj tas ärendet upp av de lokala politikerna i Kungsholmens stadsdelsnämnd.