JO kritiserar stockholmspolisen

Polisen i Stockholms län får allvarlig kritik från Justitieombudsmannen, JO, efter att ha avskrivit fyra bedrägeriärenden utan att inleda någon förundersökning.
Chefs-JO Claes Eklundh konstaterar att det är uppenbart att beslutsfattarna i fallen inte ägnat ärendena den tid som behövs för en noggrann bedömning. Länspolismästaren i Stockholm, Gunno Gunnmo, hänvisade i sitt svar till brist på resurser. En del av polismännen som hörts i JO:s utredning sade också att bristande resurser kanske i någon mån påverkade deras beslut att inte inleda förundersökning. Det fick JO att reagera eftersom en polis som ska granska anmälningar och ta ställning i förundersökningsfrågor inte ska påverkas av en bedömning att det inte finns tid att utreda ärendet. Det var en polisman i Stockholm som anmälde sin egen myndighet till justitieombudsmannen.