Information kan öka segregationen

Massmediarapportering och forskning om segregation kan motverka sitt eget syfte och leda till att segregationen ökar. Det säger forskaren Kerstin Bodström, som själv forskar om segregationens konsekvenser.
-Det kan få de effekterna att det förstärker det vi rapporterar om, säger Kerstin Bodström, forskare på Kulturgeografiska institutionen på Stockholms Universitet. Kerstin Bodström har gjort flera rapporter om segregation och förortsliv. Hon säger att de områden som pekas ut för låga inkomster och högt socialbidragsberoende får dåligt rykte. Det leder i sin tur till att de problem som uppmärksammas förstärks - de som kan flyttar från områdena, och de som inte har möjlighet att välja blir kvar. Trots det anser Kerstin Bodström att rapporteringen om segregation bör fortsätta: -Man ska fundera över varför man gör det och på vilket sätt man gör det. Bieffekterna kan man aldrig riktigt utesluta hur seriös man än är, säger Bodström.