Möjligt stopp för aska på Tvetatippen

Naturvårdsverket vill sätta stopp för lagringen av aska på Tvetaverket i Södertälje. På lång sikt kan det läcka ut gifter från tippen.
Söderenergi skickar sedan flera år sin aska till Tvetatippen. Frågan om deponin ligger nu hos Miljööverdomstolen, sedan Miljödomstolen lämnat dispens från kravet att ha en tät bottenplatta under asklagret. Enligt Naturvårdsverket ger berggrunden inte tillräckligt skydd för kommande läckage till bland annat den intilliggande sjön.