STOCKHOLM

Hotell otillgängliga för personer med funktionshinder

År 2010 ska Stockholm vara världens mest tillgängliga huvudstad för funktions- och rörelsehindrade. Det målet antogs av fullmäktige 1998. Idag, 10 år senare, har blivit lättare att ta sig fram, säger rullstolsburne Amir Riazi från de Handikappades Riksförbund i Stockholm. Många nya hotell anpassas dock inte efter personer med funktionshinder.

Mycket har satsas på att öka framkomligheten. Bland annat har gatukorsningar byggts om så de passar både ryllstolsburna och synskadade, busshållplatser har gjorts åtkomliga och entrer i offentliga lokaler tillgängligare.

Trots målet skapas det fortfarande ny otillgänglighet och som exempel nämner Amir Riazi nya hotel.

- Hotell har konstiga ramper och otillgängliga vägar. De är otillgängliga för funktionshindrade, säger han.

Ansvarig för att öka tillgängligheten i Stockholm är Lars Cedergrund och han har byggt om för runt en miljard för hittills.

Idag finns dock inget krav på total tillgänglighet, vilket gör vardagen mer komplicerad för funktionshindrade. Lars Cedergrund ser gärna ett regelverk som är något stramare.