Regeringspengar till teater och kvinnoverksamhet

Två verksamheter i Stockholm får pengar när regeringen delar ut 2,4 miljoner ur Allmänna arvsfonden. Det gäller stiftelsen Kvinnoforum/Xist och Teater Culpa på Fryshuset.
Kvinnoforum/Xist får 700 000 kronor för sitt samarbete med föreningen Vi pappor, där de utvecklar en modell för att stärka unga föräldrar i föräldrarollen. Teater Culpa får 800 000 kronor för för att genomföra ett teaterprojekt som handlar om kriminalitet och dess konsekvenser.