Risk för fler hemlösa invandrare

Antalet hemlösa invandrare kommer att öka, det visar en ännu opublicerad rapport från socialtjänstförvaltningen i Stockholm. Bland de hemlösa som inte är missbrukare eller psykiskt sjuka finns många fler invandrare än svenskar.
Bland de hemlösa svenskar och finländare i Stockholm som kommunen känner till har 92% psykiska problem eller problem med missbruk. Men bland andra invandrargrupper än finländare finns en betydligt större andel som är hemlösa, trots att de inte är missbrukare eller har psykiska problem. 20% av de hemlösa invandrarna saknar helt enkelt bara bostad. Det får konsekvenser som att de har svårt att få jobb. Forskaren Erik Finne, som skrivit rapporten, tycker att det är viktigt att uppmärksamma problemet med hemlösa invandrare: -Innan de får jättemycket problem med sjukdomar och missbruk så borde man kunna hjälpa dem. Det blir billigare att lösa problemen än att gå och låtsas som om de inte finns, säger Finne till Radio Stockholm.