Ny m-ordförande i Stockholm

Oppositionsborgarrådet Sten Nordin blev ny ordförande för Stockholmsmoderaterna efter avgående H-G Wessberg.
Ulla Ericsson blev ny vice ordförande. Nya ledamöter i moderaternas förbundsstyrelse i Stockholm är bland andra Mikael Söderlund, Sofia Arkelsten och Anna Maria Corazza Bildt.