Egen personalpool sparar miljoner åt landstinget

Med en egen personalpool och tuffare attityd mot bemanningsföretagen hoppas landstinget kunna spara stora pengar.
Med en egen personalpool och tuffare attityd mot bemanningsföretagen hoppas landstinget kunna spara stora pengar. Bland annat ska man försöka anställda läkare från Tyskland och Spanien. Det här är en del i programmet för att få kontroll över kostnaderna. Hyrläkare och inhyrda sjuksköterskor kostar landstinget en halv miljard om året, och målet är att minska den kostnaden med cirka 100 miljoner.