Thor Modén hedras med trappa på Söder

Nu ska skådespelaren och komikern Thor Modén hedras genom att en trappa på Södermalm i Stockholm uppkallas efter honom.
Det är Stockholms stads namnberedning som föreslagit att en trappa nära Södra Teatern på söder ska få namnet Thor Modéens trappor. I nästa vecka ska Stockholms stadsbyggnadsnämnd ta ställning till förslaget.