Straffavgift för freon i kylen

Drygt 120 företag i Stockholm kommer att få betala straffavgift för att de inte gjort anmälan om freoner i sina kylanläggningar i rätt tid.
I tio års tid har de företag som använder freoner i sina kylanläggningar varit skyldiga att anmäla det till kommunernas miljöförvaltningar. Men trots att reglerna infördes redan 1993 är det fortfarande många företag som slarvar med anmälningarna. I Stockholm har miljö- och hälsoskyddsnämnden redan beslutat att 119 företag och andra verksamheter ska betala miljösanktionsavgifter på 5000 kronor för att de inte rapporterade sin freonanvändning år 2001 i tid. Nu på tisdag kommer nämnden att besluta om straffavgifter för ytterligare fyra företag. Miljöförvaltningen räknar med att det finns omkring 1700 anmälningspliktiga kylanläggningar i Stockholm .