Utlandsstuderande togs bort ur folkbokföringen

Det kan bli stora problem för den som tas bort från folkföringen. Svenske medborgaren Jaime Leiva blev ryggmärgsskadad när han studerade i Chile. När han kom tillbaka till Sverige fick han veta att han var borttagen från folkbokföringsregistret - nu finns inget landsting som ska bekosta hans vård och hjälpmedel som rullstol, och det är oklart vilken kommun som ska hjälpa honom med bostad.
Jaime Leiva kommer ursprungligen från Chile. Sin universitetsutbildning valde han att läsa i sitt gamla hemland, som svensk utlandsstudent. Men i höstas blev han sjuk och till följd av det ryggmärgsskadad och förlamad. Han vårdades då först i Chile, men eftersom han är svensk råddes han av den svenska ambassaden att åka hem till Sverige. I november kom han till Stockholm - men det visade sig att han inte längre var folkbokförd i Sverige. Med motiveringen att han direkt fick sjukvård har Skattemyndigheten avslagit hans ansökan om att införas i folkbokföringen på nytt. Anledningen till att Jaime Leiva inte får folkbokföras är att han varit borta från Sverige i mer än ett år och att han sen alltså behövde akut sjukvård på en gång när han återvände. Hade han varit frisk och kunnat skaffa en bostad på egen hand hade folkbokföringen inte varit något problem. Idag bor han på en rehabiliteringsklinik i Solna. Att han inte är folkbokförd innebär en rad problem, till