Svårt uppnå socialbidragsmål

Det går trögt för för kommunerna och stadsdelarna i Stockholm att uppnå regerings mål om att minska antalet socialbidragsdagare 2004 med hälften jämfört med 1999. Bara några enstaka stadsdelar och ingen av de undersökta kommunerna uppger att de kommer att klara av målet.
Enligt en genomgång av hur tio kommuner och tio stadsdelar i Stockholm arbetar för att minska bidragsberoendet konstarerar Länsstyrelsen att få kommer att nå målet . Hägersten, Skarpnäck, Hässelby-Vällingby och Bromma kommer inte att lyckas och inte heller Nacka kommun enligt Länststyrelsens genomgång.