Allt fler funktionshindrade får vänta på hjälp

Runt 8 000 äldre och funktionshindrade i Sverige får vänta på hjälp som de enligt lagen har rätt till, såsom särskilt boende eller kontaktpersoner.
Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort, som bygger på enkäter till landets kommuner. Nu kräver Socialstyrelsen att kommuner som struntar i sina egna beslut ska få böta. Första januari 2002 var det drygt 3000 funktionshindrade och 5000 äldre som väntade på insatser de redan fått beslut eller dom på att de ska få, eller så hade de fått avslag trots att de bedömts ha behov av hjälp. Siffran i Stockholm låg på 426 respektive 543 - tredje högst i landet. För de funktionshindrade fattas framför allt kontaktpersoner, men även boende med särskild service. Väntetiderna kan vara upp till två år - och som helhet har antalet ogenomförda beslut ökat med 10 procent jämfört med 2001. När det gäller äldre handlar avslagen eller väntetiden oftast om särskilda bostäder. Enligt Socialstyrelsen kan det bero på att personer på äldreboenden kräver mer vård idag. Bland de äldre har de ogenomförda besluten minskat, men avslagen har blivit fler. Socialstyrelsen vill nu att kommuner som struntar i sina egna beslut ska kunna straffas med sanktionsavgifter. Socialstyrelsen vill också att kommunerna ska förbättrar tillgängligheten och servicen i de lokala bostadsområdena så att fler gamla och funktionshindrade kan bo kvar hemma.