Talboksbiblioteket öppnar igen

Talboks- och punkskriftsbiblioteket i Enskede som varit stängt sedan i februari efter att mögelskador upptäckts bland böckerna, öppnar på tisdagen efter avslutad sanering.
Enligt bibliotekschef Ingar Beckmar Hischfeldt har skadorna på biblioteket blivit betydligt mindre omfattande än vad man först befarade. Bara ett 50-tal böcker har behövt kasseras. Totalt finns över 90 000 punktskrifts- och talböcker på biblioteket.