För få pojkar och invandrare i Kulturskolan

Det är för få pojkar och ungdomar med invandrarbakgrund inom Kulturskolan i Stockholm, den kommunala musik- dans- och teaterundervisningen som främst sker efter skoltid. Det anser kulturnämnden i Stockholm.
Över 20 000 skolungdomar deltar i Kulturskolans verksamhet men för att blanda upp eleverna bättre ska kommunen nu skjuta till mer pengar och satsa på ny ämnen. Det säger skolborgarrådet i Stockholm, socialdemokraten Erik Nilsson till Radio Stockholm. De undersökningar som Stockholms kulturförvaltning gjort visar att Kulturskolan i högre grad når ut till flickor än pojkar. Undersökningarna visar också att det trots satsningar är svårt att nå ut med ämneskurserna i vissa områden, och att det är svårare att locka elever med utländsk bakgrund. Genom att dels erbjuda nya ämnesområden men också genom öka informationen och samarbetet med skolorna hoppas skolpolitikerna i Stockholm få till stånd en ändring. Exempelvis kommer så kallade basteam bestående av fyra lärare i bild&form-dans-musik och teater att göra 8 veckor långa besök i dom skolor där kulturskolan haft svårt att nå ut till eleverna.