Nya bostäder i Huddinge

2 800 nya bostäder ska byggas i Huddinge kommun de närmaste fyra åren. I en överenskommelse med landshövdingen har Huddinge gått med på att verka för att bostäderna påbörjas före slutet av 2006.
Drygt 1 000 av bostäderna i Huddinge ska vara hyresrätter - hälften studentbostäder, hälften vanliga hyresrätter. Det finns 25,6 miljoner i statligt investeringsbidrag att söka för den som bygger hyresrätter. Inom en femårsperiod har har kommunerna i Stockholms län ambitionen att bygga totalt 40 000 nya bostäder.