Stockholm vill dumpa muddermassor i Värmdö

Stockholms stad planerar att dumpa närmare 100 000 ton överbliven lera från Ulvsundasjön i Möja Söderfjärd i Värmdö. Enligt Stockholms Stad är leran inte förorenad, men planerna har orsakat protester och oro i Värmdö.
Stockholms stad vill muddra bort leran och ersätta den med sprängsten. På så sätt ska strandkanten vid Hornsbergs strand på Kungsholmen bli så stadig att 1 100 nya bostäder kan byggas där. Muddermassorna vill staden frakta till en djup vik i Värmdö; Möja Söderfjärd. Där har försvaret tidigare dumpat ammunition och militär materiel så bottnen är i det närmaste död. Enligt Stockholm är mudderleran ren och kommer snarare att täcka skräpet i fjärden. Men enligt Värmdös kommunekolog Jorid Hammersland riskerar leran att grumla havsvattnet i ett större område. Transporterna kan också innebära utsläpp. Nu på måndag ska ett samrådsmöte hållas som kanske kan räta ut en del oklarheter, sen kommer ärendet att hamna i Miljödomstolen