Ersättning till SL vid trängselavgifter

Staten kommer gå in med ekonomiska garantier till SL för de extra utlägg SL får när trängselavgifter införs i Stockholm. Det står i regeringens vårbudget som socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet kommit överens om.
-Det är en väldig ny situation att införa trängselavgifter i Sverige, vi har aldrig gjort det förut, då tycker vi det är rimligt att staten är med i det, säger riksdagledamoten Mikaela Valtersson (mp) till Radio Stockholm Det är i nuläget inte klart hur stor del av SL:s extra kostnader som staten kommer att stå för. De extra utgifterna består bland annat i att det behövs köpas in fler bussar när kollektivtrafiken måste byggas ut.