Flygplan förstördes vid motortest på Arlanda

När flygbolaget Britannia häromnatten skulle utföra en så kallad motorkörning på ett Boeing-plan vid Arlanda flygplats gick det mycket fel.
Minst 50 kvadratmeter asfalt blåstes bort på en taxibana. Asfaltsbitar träffade flygplanet och slog hål på stjärtfenan och bucklade till stabilisatorn längst bak. Planet är nu obrukbart och måste renoveras. Flygbolaget förlorar under tiden som planet står på marken stora intäkter. Britannia beräknar kostnaderna till 20 miljoner kronor, skriver Upsala Nya Tidning.