Välbesökt möte om lerdumpning

Ett 50-tal personer deltog igår i ett samrådsmöte om den planerade dumpningen av lera i Värmdö. Många var oroliga och skeptiska.
- Det är skandal att de närmast berörda i skärgården alltid får reda på saker sist av alla, sa Agneta Sjöberg, ordförande i Möjaskärgårdens intresseförening. Leran kommer från Ulvsundasjön utanför Hornsbergs strand. Stockholms stad vill ta bort lera för att kunna bygga hus på stranden och leran vill staden lägga i Möja Söderfjärd i Värmdö. Enligt Stockholm är leran ren, men i Värmdö finns farhågor om att den ska förstöra miljön.