Upplands Väsby lägger ner socialnämnd

I Upplands Väsby vidtas nu drastiska åtgärder för att undvika ett akut mångmiljonunderskott. Kommunen lägger ner hela social- och omsorgsnämden
Kommunens kostnader för omsorg och social verksamhet har stigit kraftigt de senaste åren och social- och omsorgsnämden riskerar att gå back med 37 miljoner kronor i år. Kommunen har därför tagit det drastiska beslutet att lägga ner hela nämnden och istället får kommunstyrelsen ta ansvaret för äldreomsorgen och individ- och familjeomsorgen i Upplands Väsby. - Vi måste nu snabbt få grepp om kostnadsutvecklingen för att slipp hamna i en ny ekonomisk kris säger Vanja Edwinson, socialdemokratisk kommunstyrelseordförande i Upplands Väsby.