Stockholm säljer mark till underpris

Stockholms stad är beredd att gå med på en överenskommelse, som i praktiken innebär att en privatperson får köpa närmare 12 000 kvadratmeter mark i Nationalstadsparken till underpris.
Stockholms gatu- och fastighetsborgarråd Roger Mogert säger i en kommentar att stadens agerande har styrts av viljan att behålla området i offentlig ägo. Han säger också att allmänhetens tillgänglighet till området och vattenspegeln nu säkerställs. Det var redan 1997 som den privata fastighetsägaren Arnfinn Röste köpte ett område - både mark och vatten - vid Brunnsviken i Nationalstadsparken. Den totala ytan var 169 000 kvadratmeter och säljare var Assi Domän. Marken gränsade till två villatomter, som Röste redan ägde. Köpeskillingen sattes till 3,1 miljoner kronor - men Stockholms stad hävdade då sin förköpsrätt och har också betalat större delen av köpesumman. Nu finns en överenskommelse som innebär att Stockholms stad backar från förköpsrätten, att Arnfinn Röste får genomföra köpet och att han sedan skänker markområdet till staten som låter det bli en del av Nationalstadsparken. Arnfinn Röste får dock behålla 11 700 kvadratmeter av marken. Därmed får han i praktiken köpa mark i Nationalstadsparken för 265 kronor per kvadratmeter. Miljöborgarrådet och miljöpartisten Vivianne Gunnarsson säger till Radio Stockholm att hon tycker att det är en dålig uppgörelse, och att marken sålts alldeles för billigt. I kväll fattar kommunstyrelsen beslut i frågan.