SVERIGE

Bottendöden i Östersjön breder ut sig

Världsnaturfonden har undersökt bottnarna i världens hav och sju av de tio största döda bottnarna finns i just Östersjön. De täcker sammanlagt 70.000 kvadratkilometer.

De döda havsbottnarna orsakas av övergödning, och i Östersjöns fall kommer det mesta från jordbruket. Men också klimatförändringar gör att situationen förvärras.

Bottendöden i Östersjön tillhör den mest omfattande i världen, och Världsnaturfonden kräver snabba åtgärder för att minska utsläppen i Östersjön.

Lantbrukarnas Riksförbund och Världsnaturfonden har inlett ett samarbete för att Östersjön snabbare ska bli frisk. Tillsammans tänker de exportera svenska miljöåtgärder till andra länder runt Östersjön. Tanken är också att göra Östersjön till en viktig EU-fråga, skriver organisationerna i ett pressmeddelande.