STOCKHOLM

Väggupp stoppar bussar på Centralbron

Trafikgupp på Centralbron i Stockholm gör att nästan all busstrafik på bron har stoppats av bussförarnas fackliga skyddsombud. Guppen, som lagts dit för att få ner hastigheten under reparationsarbetet, ger för kraftiga rörelser och kan skada bussförarna, menar facket.

SL ställer sig bakom fackets krav, och är i princip emot att man använder den typ av gupp som nu används.

I stället för de gupp som SL rekommenderar lät Stockholms stad bygga sju gupp av en typ som förarna nu protesterar mot.

Enligt Trafikkontorets talesman Mats Frej kan det ha varit frågan om en kommunikationsmiss. Men man trodde, säger han, att de här guppen skulle duga som ett provisorium till vägarbetena är avslutade.

Efter fem dagars inställda bussturer går trafikkontoret nu bussfacket till mötes och ska göra guppen mindre skarpa.

Om guppen modifieras som utlovat räknar SL med att busstrafiken ska vara igång igen på tisdag morgon.