VÄRMDÖ

Värmdöbornas alkoholvanor oroar

Värmdö kommun har bland de högsta siffrorna i landet när det gäller alkoholrelaterade dödsfall, enligt en undersökning från tidningen Fokus.

Andelen personer i Stockholms län med, vad Folkhälsoinstitutet bedömer som riskabla alkoholvanor, är 12 procent bland kvinnorna och 18 procent bland männen. Det kan jämföras med rikssiffrorna 10, respektive 17.

Danderyd har flest alkoholrelaterade dödsfall, följt av Värmdö - båda rika kommuner med hög socioekonomisk status.

Enligt socialkontoret i Värmdö kommun är Värmdöbornas alkoholkonsumtion riskfylld, och mycket tyder på att den även sprids till nyinflyttade i kommunen.

Nu kräver kristdemokraten Stefan Dozzi, en av Värmdös kommunalråd, att kommunen bland annat ska se över serveringstillståndet, erbjuda barn till missbrukare stöd och genomföra kampanjer bland föräldrar och ungdomar för att minska alkoholdödligheten i kommunen.