Sollentuna, Täby

Ytterligare del av Norrortsleden öppnas

Det är Törnskogstunnel mellan Häggvik i  Sollentuna och Täby kyrkby som är klar tre månader före planerad tid. Runt 35 000 fordon kommer dagligen att köra sträckan och det  innebär en betydligt bättre miljö för dem som bor längs Frestavägen.

Den nya vägen ersätter Frestavägen som är smal och krokig och går genom flera villaområden.

Det som gör att sträckan nu kan öppnas är att den två kilometer långa tunneln under Törnskogen är klar.

Det innebär att det från och med natten till tisdagen går att köra Norrortsleden mellan Häggvik i Sollentuna och Täby kyrkby.

Det har varit en utmaning att dra vägen genom de historiskt intressanta miljöer som finns längs sträckan.