STOCKHOLM

Barnpsykiater anmäls av Socialstyrelsen

I läkarens journaler framgår det inte vad hon ger sina patienter för behandling, trots att de bedöms ha allvarliga psykiska problem, skriver Dagens Nyheter på nätet.

Läkaren som är verksam i Stockholm har tidigare fått kritik av Socialstyrelsen efter att ha påstått att en mycket stor andel av de barn som var hennes patienter har utsatts för sexuella övergrepp - misstankar som varken polis eller de sociala myndigheterna har funnit något stöd för.

Socialstyrelsen yrkar att kvinnan ska få en disciplinpåföljd.