STOCKHOLM

Jo kritiserar rättsväsendet i Stockholm

Chefs-JO Mats Melin riktar skarp kritik mot polis och åklagarväsende i Stockholm för felprioriteringar.

Melin anser att den satsning som gjorts på allt fler poliser som syns ute på gator och torg har lett till att vardagsbrott förblir olösta. Det gäller t. ex. anmälningar om misshandel och bedrägerier som blir liggande.

JO kritiserar också att polisen inte lyckas hålla handläggningstiderna för brott som begås mot och av barn och ungdomar.