STOCKHOLM

Lång väntan för lungcancerpatienter

Stockholm och Gotland är de regioner där lungcancerpatienter får vänta längst på besked om behandling.

Bara drygt 34 procent fick besked om behandling inom fyra veckor, det visar den första rapporten från Nationellt register för lungcancer.

Målet är att minst 80 procent av patienterna ska få ett beslut om behandling inom 28 dagar, vilket inte uppfylls av någon sjukvårdsregion i Sverige.

Också tiden för att få en remiss till provtagning skiljer sig åt. I norra sjukvårdsregionen är väntetiden 10 dagar, jämfört med 22 dagar i Stockholm-Gotlandsregionen.