ÖSTERÅKER

Vindkraftverk sänker markpriset

Markvärdena på Ljusterö, i Österåkers kommun kommer att sjunka drastiskt, om länets hittills största satsning på vindkraft blir av. Det tror i alla fall många av dem boende på ön.

På grund av buller kommer man inte få bebygga mark inom en radie av 500 meter från dem tilltänkta vindkraftverken på Ljusterö. En av markägarna, Harriet Gummesson är negativ till dem 23 planerade vindkraftveken. Hon vill inte arrendera ut sin mark till Kraftö AB och deras kraftverk.

- Det är byggförbud. Våra marker blir värdelösa och det är dyrbar mark, säger Harriet Gummesson.

Nu planerar de att bygga ett verk intill hennes mark istället, ett kraftverk vars bullerzon kommer att sträcka sig in över Harriet Gummessons mark i alla fall.

Hon risker nu att få byggförbud på över tio hektar av sin egen mark, något hon menar kommer att dra ner värdet på marken rejält.

Att markvärdet skulle sjunka på grund av ett byggförbud kan man inte med säkerhet veta, menar Kraftö AB:s vd Samuel Brissman.

- Det finns inga fall idag där man kan påvisa att ett fastighetsvärde har gått ned i värde.

Elias Vänerlöv
elias.vanerlov@sr.se