Stockholm

Äldre får välja serviceboende

Äldre i Stockholm som är i behov av boende med stöd och service kommer från den första juli i högre grad kunna välja var de vill bo. Det är en del i det arbete som den borgerliga alliansen genomför där valfriheten ska öka.

Grunden för att kunna välja äldreboende med service dygnet runt är en biståndsbedömning. Kommunen tittar  på den äldres behov och vilken service som behövs. 

Efter det går det att ställa sig i kö till det boende som personen helst vill ha och det går att stå i högst tre köer samtidigt.

Informationen om de olika möjligheterna kommer att finnas i broschyrer, på webben, eller genom personlig service och de äldre som inte klarar av att välja själva kommer att få hjälp av kommunen.