STOCKHOLM

Kvinnlig rabbin till Stockholm

Stockholms judiska församling får Sveriges första kvinnliga rabbin. Vid ett extrainkallat möte beslutade ett enhälligt fullmäktige att anställa Chava Koster som rabbin skriver tidningen Dagen.

Koster kommer ursprungligen från Holland, men arbetar sedan nio år i en församling i New York. Hon kommer att vara på plats i Stockholms judiska församling från och med nästa år.