Fler livsmedelsinspektörer behövs

Det saknas 21 livsmedelsinspektörer i Stockholm län för att att täcka de nuvarande behoven i kommunerna. Det visar en rapport från Livsmedelsverket.

Idag finns 102 inspektörer i länet som bland annat kontrollerar vilken temperatur livsmedlen förvaras i, om utrustningen är rengjord och om produkterna är rätt märkta.

Men i takt med att exempelvis antalet livsmedelsbutiker och restauranger ökar, växer behoven av utbildade inspektörer (enligt Livsmedelsverket.)