TÄBY

Ändrade utlåningsregler efter anmälan

Invandrare fick bara låna två böcker på biblioteken i Täby, därför blev kommunen anmäld för etnisk diskriminering. Nu har Täby ändrat sina utlåningsregler.

En hemspråkslärare i Täby uppger att hon nekats låna böcker på kommunens bibliotek med hänvisning till att hon är invandrare.

Enligt anmälan ska bibliotekspersonalen ha förklarat att invandrare bara får låna två böcker, när kvinnan ville låna tre. Det hjälpte inte att hon både hade personnummer och tillfälligt uppehållstillstånd.

Bibliotekschef i Täby, Helly Renman, säger till Radio Stockholm att de regler som kommunen har haft för bokutlåning kan uppfattas som diskriminerande och därför ändrades reglerna.

Från och med den 11 juni gäller samma regler för alla som vill använda sig av bibliotekets tjänster.