STOCKHOLM LÄN

Landstingsanställdas datorvanor bevakas

Landstinget satsar två miljoner kronor för att kolla hur personalen använder sina datorer på Karolinska universitetssjukhuset. Vid en undersökning av sjukhusets omkring 12 000 datorer förra året, hittades bland annat barnpornografi.

För att förhindra fler övertramp från personalen inför Karolinska universitetssjukhuset därför teknisk utrustning som gör det möjligt att spärra olämpliga internetsidor, skriver Stockholms City.