STOCKHOLM

Polisen lät utredning ligga i tre år

Justitieombudsmannen riktar allvarlig kritik mot Norrortspolisen i Stockholm för att man under flera år inte gjort någonting åt en förundersökning om ungdomsbrott.

Utredningen gällde en 16-åring som hade misshandlats på en pendeltågstation i januari 2005. Två män anhölls samma kväll och en av dem delgavs misstanke om brott.

Men trots att åklagaren flera gånger påmint polisen så har inget hänt i utredningen sedan brottet inträffade för tre och ett halvt år sedan.