STOCKHOLMS LÄN

Heroinister i fängelse får bra vård

Behandlingen av heroinberoende som sitter i fängelse har blivit en framgång. Samarbetet mellan Kriminalvården och Stockholms läns landsting som startade för knappt ett år sedan, har redan överträffat målet om 40 personer i behandling.

Hittills har 52 kriminellt belastade heroinister inlett behandling med Metadon eller Subutex. Fem är nu självförsörjande och har eget arbete, skriver landstingsrådet Birgitta Rydberg från folkpartiet i ett pressmeddelande.