STOCKHOLMS LÄN

Oförändrad biltrafik trots dyr bensin

Trots att bensinpriset är två kronor högre än för ett år sedan går det inte att se några större förändringar när det gäller bilåkandet i Stockholm. Bensinpriset har inte lika stor betydelse för bilisterna som exempelvis trängselskatten, säger Jonas Eliasson, professor i transportsystemanalys vid KTH i Stockholm.

När det gäller antalet passager genom trängselskattestationerna så ses ingen avmattningen på grund av stigande bensinpris. Det trots att priset nu ligger ungefär 14 kronor - nästan två kronor högre än i juli i fjol.

Att priskänsligheten är så låg beror, enligt Jonas Eliasson, på att prisökningen på bensin är måttlig om det jämförs med kostanden för trängseskatten. På sikt gör han dock bedömningen att det höga bensinpriset kommer att få effekter - men än så länge prioriteras arbetsresor.